top of page

שיעור אומנות לפורים- מסכות

שיעור אומנות בכיתה של אבישג ופרח לכבוד פורים: נושא מסיכות.

דיון קצר בשאלות מהי מסיכה?מה הסיבה להתחפשות בחג?

אזכור לגבי מסיכות שגם עמים אחרים משתמשים בהם,כגון אפריקאיים.

נעשה מעבר להסבר על מסיכות אפריקאיות,הסיבה שבה הם משתמשים בה וממה היא עשויה.

יצירה: יצירת מסיכה אפריקאית בטכניקת הדפס הדומה לחותמת.

שלבים:

1. בחירת מסיכה מודפסת.

2. לחורר את המסיכה על סול.

3. להוציא את הדף המודפס ולחבר את הקווים של הציור.

4. צביעת המסיכה בצבע הגואש הנבחר נעשית בעזרת גלגלת על שקף המונח על עיתון.

5. למלא את כל הסול בצבע הגואש.

6. להפוך את הסול ולמקם אותו על הדף.

7. להניח שני דפים על הסול ולהדק אותו תוך תנועות סיבוביות.

8. הסרת דף הסול.

9. נראה את דמות המסיכה על הדףbottom of page