top of page

שיעור אומנות בהשראת קית הרינג Keith Haring


השיעור נעשה בעקבות שבוע זכויות הילד הבינלאומי

👧🏻🧒🏻👧🏻🧒🏻👧🏻🧒🏻👧🏻🧒🏻👧🏻🧒🏻👧🏻

בחלק הראשון של השיעור, דיברנו על המושג זכות ונתינת דוגמאות מהחיים.

🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨

בחלק השני של השיעור, מאחר והאומן צייר ממניעים חברתיים, התלמידים נדרשו להכין יצירה בהשראתו לפי הפרמטרים הבאים:

1. ניתן לצייר דמויות בקומפוזיציה מסוימת לפי הנחייה או לבחור 3 דמויות מתמונות מודפסות,לגזור אותן ולהדביקן על בריסטול גדול.

2. לאחר שנבחרה דרך העבודה, יש לצבוע כל דמות בצבע אחד ובאופן אחיד מתוך שלושת צבעי היסוד(אדום, כחול, צהוב).

3. הכנת רקע בצבע שונה.

4. כתיבת מילה בעלת משמעות חברתית חיובית בהשראת האומן.


בשיעור זה, התלמידים נחשפו למושגים חדשים: זכות וקומפוזיציה.


תודה למורה לאומנות המיוחדת שלנו שחושפת עולמות חדשים לתלמידים שלנו- מאיה קדוש!!! 🏆


bottom of page