top of page

שבוע מחזור 2022

השבוע התקיים בבית ספרנו יום המיחזור. המורה ענת לגיאוגרפיה הובילה בכיתה של נופית ועליזה מיזם בנושא, שבסופו הכיתה יצרה לוח בשכבה להעלאת המודעות.

כחלק ממרכז הלמידה הפועל בימי שישי ובמסגרת יום המיחזור החלטנו לעסוק בניקיון סביבתי של ביה"ס כחלק משמירה על הסביבה. יחד עם התלמידים נקינו את סביבת ביה"ס ויצרנו סביבה נעימה, נקייה ותורמת לסביבה.


יחד עם זאת בפעילות אומנותית עם מאיה התלמידים יצרו יצירות בסגנון חופשי מחומרי מיחזור קרי קרטון, קלקר, פסלטיק רואים כי הדמיון והיצירתיות פורחת.

הכיתה של איתיאל ממשיכה את נושא המיחזור ותחל באסיפת בקבוקים למיחזור.


bottom of page