top of page

ריקודי עם- עם המורות אוריה ומירי שלנו

ריקודי עם- עם המורות אוריה ומירי שלנו❤️


מירי ואוריה מלמדות ריקודי עם את התלמידים בשכבה הצעירה.


התלמידים לומדים את הצעדים ואז רוקדים עם המוזיקה


מדי פעם חוזרים על כל השירים הקודמים שלמדנו


אז מה למדו לרקוד עד היום????


הורה


צדיק כתמר


עוד לא אהבתי די


מוכר פרחים


מוזמנים לפרגן לתלמידים הנפלאים שלומדים ולצוות הנפלא שמלמד אותם - מירי ואוריה אתם אלופות!!!


bottom of page