top of page

קבוצת הכנה לחיים עצמאיים נפתחה

היום נפתחה לה בשמחה קבוצה חברתית - של הכנה לקראת יציאה לחיים עצמאיים.

חברי הקבוצה הם בוגרינו היקרים שעתידים לסיים את לימודיהם בבית אקשטיין בסוף השנה הנוכחית.

בקבוצה נרכוש כלים ומיומנויות, נתנסה בתיפקודים שונים של עצמאות וכלכלת בית ונחשף לאפשרויות תעסוקה שונות להמשך דרכם.


הקבוצה הקיימת מונה 17 תלמידים ותלמידות

את הקבוצה מנחה דפנה מוזס היועצת של בית הספר וענת העוסית של בית הספר מלווה את הקבוצה.


מה צפוי להם?


יריד תעסוקה בו נחשף לתכניות התעסוקה.

מפגשים עם מרצים אורחים בתחומי דעת שונים

טלי ואקנין- מגמת תקשורת וצילום

יוסי כהן- לימודי מתמטיקה ומחשבים

קובי בן נון - לימודי ספורט ואורח חיים בריא

ורד ציפורה - עבודה עצמאית בתחום האוכל

שתיהיה לנו דרך צלחה🤞

bottom of page