top of page

צילום שחור לבן- מגמת צילום

תלמידי מגמת תקשורת וצילום סטילס במשימת צילום שחור- לבן. הכנם מוזמנים להכנס לצפות בגלריה הנפלאה שהם יצרו
bottom of page