top of page

פרס הצטיינות למורה שלנו

*לטלי האחת ויחידה!*!

מתוך מאות הגשות לפרס חינוך במחוז דרום נבחרו 6 מורים שראויים להערכה הן מבחינת תפקוד מקצועי, דוגמא אישית ותרומה למערכת. נבחרה האחת ויחידה שלנו טלי ואקנין 🌺 כמורה מובילה שמהווה מקור השראה לתפקודה כמורה למחשבים 💻 לכלל תלמידי ביה"ס ולצוות המורים. פתחה ועמלה בשקידה להקמת מגמה לבגרות בתקשורת וסטילס 🎥 וללא ספק להוביל מימי הקורונה את כל ריכוז התקשוב והמדיה והאינטרנט עם מגוון רחב של פעילויות לתלמידים, מיזמים ופרוייקטים שמובילה.

תודה רבה על תרומתך למערכת ❤️🙏🏻

אביה אזולאי וצוות מוביל.bottom of page