top of page

פרזנטציות- מסכמים למידה בשיעור מחשבים

בתחילת מחצית זו התחלנו ללמוד את תוכנת power point. התלמידים שלבו מיומנויות ולמדו בתוך סביבת ענן 365 בכיתתם בטימס למדו להכין מצגות מקצועיות ובעלות עניין. השבוע הציגו התלמידים בשלוש השכבות את התוצרים שלהם בפני הכיתות שלהם- צוות ותלמידים!!!


להכין מצגות למדו תלמידים בכל השכבות החל מהתלמידים הצעירים ביותר עד לתלמידים הבוגרים שמסיימים את לימודיהם


התלמידים למדו להכין מצגות בתוך הכיתה שלהם. בטימס. התלמידים נכנסים עם קוד וסיסמה ויצרו מצגת שבו הם הציגו את עולמם הפרטי - תחביבים, חברים, תחומי עניין וחוויות


כל תלמיד החזיק שלט אשר מאפשר שליטה מרחוק וכך הם שלטו במצגת ויכלו להציג באופן מקצועי.


אנחנו מתקדמים לעבר התוכנה הבאה שנלמד יחד- excel


מציגים לפניכם טעימה משבוע פרזנטציות שלנו
bottom of page