top of page

פרויקט ״שולחן שבת״

במסגרת מוערבות חברתית של הכיתה של אפרת ויעל יצאו תלמידי הכיתה לבית כנסת "אחדות ישראל" באופקים לערוך שולחנות ל-100 תושבי אופקים שיגיעו לאכול ארוחות שבת כחלק מפרוייקט " שולחן שבת" בהובלת אגף הרווחה ואפיקי אורות.


bottom of page