top of page

פרויקט השאלת מחשבים

צוות בית הספר בהובלת המחנך יוסי, שאחראי על נושא המחשבים וציוד הקצה בבית הספר, חילקו שנים עשר מחשבים חדשים ואמצעי קצה לחיבור אינטרנטי לשנים עשר תלמידים שאין בביתם מחשבים ואו אמצעי קצה לחיבור לאינטרנט.

פרויקט השאלת המחשבים הוא חלק ממיזם של משרד החינוך להספקת אמצעי קצה להפעלת למידה מרחוק גם לתלמידים שידם אינם משגת.

הורי התלמידים והתלמידים הודו לצוות בית הספר ולמשרד החינוך על קבלת המחשבים, כפי שניתן לראות בפוסטר שנעשה ע"י צוות המחשוב והפדגוגיה של בית הספר בהובלת אביה, מנהלת בית הספר, חני, הרכזת הפדגוגית טלי, רכזת התקשוב.bottom of page