top of page

פעילות ראש השנה תשפג

פתחנו את היום בהפנינג חגי תשרי לכלל שכבות בית הספר.

התלמידים נהנו מיצירת קישוטים לסוכה.

סחיטת מיץ רימונים,בינגו חוויתי על החגים השונים

למידה על המושג תשליך שבו התלמידים כתבו על אבן על דבר שהיו רוצים לכפר לשנה הבאה והטילו את האבן למים

בנוסף כלל השכבות עזרו בבניית סוכה לביה"ס שנדרשו לבנותה "מהממסד ועד הטפחות ", למידה על הלכות סוכה חידות בציורים על חג הסוכות.


bottom of page