top of page

פותחים את הקיץ!!

מתחם מים וקצף מגניב הוקם עבור התלמידים שלנו

תודה לחברת קפיצה בהנאה.

תודה ענקית לנועם ושמעון שהגיעו אלינו מוקדם בבוקר ובנו את המתחם המהמם עבור התלמידים שלנוbottom of page