top of page

פורים-״העבר את זה הלאה״

״העבר את זה הלאה״

תלמידי הכיתה של מיכל וליאת החליטו לפצוח במיזם חלוקת משלוחי מנות. התלמידים פרסמו בכיתות השונות וביקשו להביא מאכלים משמחים למשלוח. במהלך השבועיים האחרונים התלמידים אספו את כל המאכלים, ארזו במארז מרשים ומפואר וכתבו ברכה לעדי נגב- נחלת ערן. ביום ראשון חילקו התלמידים בהתרגשות את משלוחי המנות לעובדי האגף החקלאי ב״עדי נגב, נחלת ערן״.

כל הכבוד לתלמידים המקסימים על היוזמה המבורכת!bottom of page