top of page

חג גדול לתלמידים

שבוע פורים נחגג השנה בבית הספר במגוון רחב של פעילויות, תוך שמירה על כללי אורחות החיים. ביום ראשון התקיים בבית הספר יום ו"נהפוכו", שבו התלמידים הגיעו לבית הספר בפיג'מות והחליפו את צוותי ההוראה בכיתות ובמקביל הכינה כל כיתה סרטון באמצעות אפליקציית "רוורס". ביום שני נחגג "יום שמחה", שבו הצוות חילק לתלמידים פתקי סמיילי והתלמידים והצוות הכינו משלוח מנות גדול ומכובד למורי בית הספר "שקד", בית ספר מקביל של החינוך המיוחד בשדרות. ביום שלישי צוין יום "מהודו ועד כוש", שבמהלכו התחפשו התלמידים לפי המדינה שנבחרה לכיתתם והכינו שיר או ריקוד.

ביום רביעי התקיים בבית הספר הפנינג פורים במהלכו נערכו תחרויות תחפושות שכבתיות, התקיימה תחרות "המורה במסיכה", שבה התלמידים היו צריכים לזהות את אנשי הצוות באמצעות רמזים ותמונות שלהם מחופשים. בשכבה הצעירה התקיים הפנינג פורים שכלל מגוון תחנות ופרסים. בשכבה הבוגרת נהנו התלמידים מ"קזינו" נושא פרסים.


bottom of page