top of page

פאנל בנושא חומרים מסוכנים

במסגרת שיעורי כישורי חיים, התכנסנו יחד עם השכבה הבוגרת לפאנל ב"בית הקפה" שלנו, בנושא -חומרים מסוכנים.

ערכנו דיון מרתק על התרבות שבה אנו מצויים, שוחחנו על הסכנות וההשפעות של תופעת הסמים והאלכוהול ובעיקר שמענו תובנות ודעות שהציגו התלמידים האלופים שלנו!!

בזכותם אנחנו נצליח לגדול לחברה טובה ונכונה יותר🌷


bottom of page