top of page

עבודת חקר במחשבים

התלמידים מתחילים כתיבת עבודת חקר במקצוע מחשבים בסביבת ענן 365. בהצלחה לתלמידים היקרים!!!!bottom of page