top of page

סיור של"ח בתל אביב

תלמידי הכיתות של טלי, הילה ואוריאל השתתפו ביום סיור בעיר תל אביב בהובלתו של המורה אוריאל שמשמש גם כמורה לשל"ח בבית הספר.

במסגרת הסיור ביקרו התלמידים במוזיאון ז'בוטינסקי שבמצודת זאב בעיר. התלמידים שלמדו עוד קודם בכיתות על פועלו של האיש שמעו הרצאה קצרה וסרט על פועלו למען עליית יהודים לארץ ישראל לפני שואת יהודי אירופה ואל פועלו למען הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.


במסגרת שיעורי השל"ח (שדה, לאום, חברה) נחשפים התלמידים לשיעורי שדאות, הכרות עם הרבדים השונים בחברה וידע על ההיסטוריה של העם היהודי.


bottom of page