top of page

סיור- יד לבנים אופקים

כחלק מפרויקט מתכון עם זיכרון יצאו התלמידים לסיור רגלי לכיוון יד לבנים בהגעתנו נכחנו בהדרכה של מרים טויזר אחות שכולה שהסבירה על מרכז יד לבנים, עיצוב הקירות ועל החללים.


לאחר מכן ישבנו לשיח מדוע יום הזיכרון סמוך ליום העצמאות והתלמידים השתתפו בשיח והביעו את דעותיהם. המשכנו לסיור באזור ההנצחה תחת משימה שבה עלינו לקרוא על החללים ולכתוב להם מכתב תודה, אמירה או כל מסר שאנחנו חפצים.


בסיום סיכמנו את היום בשיחה אישית של מורה לשל"ח על התמודדות עם אובדן של חברה כתוצאה מטיל קסאם ועל התמודדות של אחיו שלחם במלחמת לבנון השנייה וחזר עם סיפורים וקשיים. יש לציין כי במהלך הדרך התלמידים סיפרו על חללי העיר אופקים שלחמו במלחמות ישראל ונפלו בהם.
bottom of page