top of page

סדנת הכנה לחיים עצמאיים

במהלך החודש האחרון נערכו סדרת הרצאות לתלמידי השכבה הבוגרת והוריהם כהכנה לחיים עצמאיים בנושאים מגוונים בהובלת אודליה רכזת הפרויקטים וענת עו"ס בית הספר.

התלמידים וההורים שמעו הרצאה של קב"ן ומפקדות מלשכת הגיוס על גיוס לצבא והתנדבות. במהלך המפגש התלמידים וההורים שאלו את הקב"ן שאלות על גיוס לצה"ל לתלמידים עם קשיים רגשיים ותהליך ההתנדבות לצבא.

התלמידים וההורים קיבלו הרצאה נוספת שעסקה בסל שיקום ומיצוי זכויות.

בהמשך תערך פגישה עם נציגי עמותת גוונים על התנדבות לצבא ותוכניות המשך לחיים עצמאיים.
bottom of page