top of page

נתינה מהי?

במרכז הלמידה הפועל ביום שישי בחרנו להמשיך ולעסוק בנושא הנתינה

תחילה עמדנו במעגל תלמידי שכבת הביניים והמשימה הייתה לתת מחמאה לתלמיד שמשמאלך, משימה זו לא הייתה פשוטה אך התלמידים עמדו בה.


לאחר מכן המשכנו למשחק כדור וקונוס, התלמידים התחלקו לקבוצות שוות ועליהם היה להפיל קונוסים לקבוצה השנייה אך הדבר החשוב ביותר הוא שכולם חייבים להשתתף וכך היה, התלמידים לא התרכזו במי ניצח אלא בזה שכולם השתתפו.


נושא הנתינה לא פסק אלא עבר כמו מרוץ שליחים לשכבה הצעירה בכך שהם פינקו את כולנו בעוגה וצנימי שוקולד טעימים וכמובן אין כמו שילוב זרועות ביני שני תלמידים שכבת הביניים שלימדו ושיחקו יחד עם תלמידי הצעירה וידעו לבצע מאזן כוחות בכדי שכולן ישתתפו ויהנו


שבוע טובbottom of page