top of page

מתנדבים בבסיס חצרים

במסגרת ההתנדבות השנתית, הגיתה של נופית ועליזה עובדים במרץ בבסיס הצבאי ״חצרים״. היום התלמידים צבעו את קירות המחסנים ועדרו את החצר המקומית.

כל הכבוד לתלמידים החרוצים.


bottom of page