top of page

מתכוננים לבר מצווה עם משה כהנא

לקראת בר מצווה- לימוד הפטרה ועליה לתורה

יש לנו מורה מיוחד שמכין את התלמידים שיחגגו השנה בר מצווה לקראת היום המיוחד- תודה לך משה כהנא


עלייה לתורה היא הזמנה לקרוא בתורה בזמן התפילה במניין. כל עולה לתורה קורא חלק מהפרשה הנקראת באותו יום (בימים רגילים - פרשת שבוע, במועדות - פרשה העוסקת בעניינים הקשורים ליום).


בר מצווה בתרגום מארמית הוא בן מצווה והוא כינוי ליום ההולדת ה-13 של נער יהודי, משום שמגיל זה על פי המסורת היהודית הנער מחויב בעשיית מצוות בזכות עצמו, ולא בשם הוריו שהיו אחראיים לכך לפני כן. בשל כך באירוע בר מצווה לפי הלכה אומר האב של הנער "ברוך שפטרני מעונשו של זה".


bottom of page