top of page

מתכון וזכרון- מפגש שלישי

מתכון עם זיכרון- הכיתה של רבקה ומעיין

חלק ראשון-

במפגש עם האחיות מרסל, אסתר ובת שבע אחיותיו של אליהו לסרי ז"ל שנפל בשנת 68

האחיות סיפרו על אליהו ז"ל, על כיבוד ההורים שהיה לו והעזרה לזולת, על האוכל שאהב

ועל הצער הגדול שהגיע בעקבות מותו.

האחיות חיזקו את התלמידים במילים שמקדשות את החיים ואמרו להם שעליהם לשמוח בחיים שלהם ולחיות ולהנות מהחיים ולדעת שיש דברים שהם בשליטתנו ויש דברים שלא.

האחיות אמרו שנהנו מאוד לשתף ולשוחח עם התלמידים המקסימים ולראות את הכיתה המעוצבת יפה.

במפגש הבא נזכה לטעום את המאכל שהיה אהוב על אליהו ז"ל: קציצות דגים ולשיר יחד את השיר שהולחן לזיכרו.


תודה ענקית למרסל, אסתר ובת שבע שהגיעו אלינו, סיפרו ושיתפו אותנו בחוכמת החיים שלהן.


תודה לתלמידי צילום שתעדו את המפגשחלק שני-

כחלק מפרוייקט *מתכון עם זיכרון*

נחשפנו לאישיותו המיוחדת של אליהו ז''ל. דרך הסיפורים הכרנו את מידותיו הטובות שבהן בלטה במיוחד מידת הנתינה שניחן בה.

כאשר פגשנו את אחיותיו של אליהו ז''ל: מרסל, אסתר ובת שבע ראינו מיד שאת התכונה המיוחדת של הנתינה הן ממשיכות במעשיהן עד היום.

כך בנדיבות ליבן הכינו לנו ארוחה נהדרת שכללה את המאכלים שאליהו ז''ל אהב ובינהם קציצות דגים טעימים במיוחד. נוסף על כך קיבל כל תלמיד ואיש צוות מתנה מיוחדת עם הקדשה פרטית.

זכינו כולנו לקבל חיבוק חם, מאכלים טעימים, מתנות ויחס אישי.


כאשר הולכים בדרכו של הנפטר ולומדים ממעשיו הטובים, בעצם כך ממשיכים את דרכו ומחיים את זיכרו.

מאליהו ז''ל ומהמפגש עם אחיותיו למדנו מהי נתינה מכל הלב ומהי אהבת חינם לכל אחד ואחת.

וזה שיעור חשוב שננצור בליבנו.


bottom of page