top of page

מתכון וזכרון מפגש רביעי


כחלק מפרויקט מתכון עם זיכרון הכיתה של נריה ואושרית לקחו בו חלק.

במפגש פגשנו את מלי פיניש אלמנתו של אשר פיניש ז"ל אשר נולד בתוניסיה, ילד שלישי להוריו, אח ליצחק, מוניק, ורדה טובה, גבריאל ויפה.

במקור אשר נולד והתגורר בעיר אשדוד.

בגיל שמונה עשרה התייתם מהוריו אשר נהרגו בתאונת דרכים. לאחר מותם עבר להתגורר עם אחיו ואחיותיו בעיר אופקים.

בשנת 1986 התגייס לצה"ל והוצב בחיל החימוש ולאחר מכן היה ממקימי אלמ"ר (אגד לוגיסטי מרחבי) שם שירת בשבע שנות חייו האחרונות. אשר בלט בכל יחידה בה שירת אמרו עליו חבריו "היית לצידי תמיד, הכוונת, חנכת.. היית אדם אשר רואה לנגד עיניו את התרומה למסגרת ולא את עצמו"

בד בבד עם פיתוח הקריירה הצבאית, בנה אשר זוגיות עם מלכה (מלי). בני הזוג נישאו והקימו את ביתם בעיר אופקים. נולדו להם שישה ילדים.

במהלך השיחה אשתו שיתפה כי אשר היה אדם אכפתי, בעל מכיל ואוהב, חבר ומורה דרך. התכונה שהכי בלטה אצלו הייתה השמחה. אשר היה אדם אופטימי מאוד השמח בחלקו. כל נושא האמונה היה חלק מחייו, גם ברגעיו הקשים לא הפסיק להאמין.

לימים, חלה אשר במחלה קשה. התמודדותו עם המחלה והטיפולים לוותה בגישתו האופטימית, באהבת החיים ובראיית האחר.

אשר ז"ל נפל בעת מילוי תפקידו ביום כ"ז בסיוון תשע"א (29.06.2011) בן ארבעים ושמונה בנפלו. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באופקים. הותיר אישה, שלוש בנות ושלושה בנים, שלוש אחיות ואח.

על מצבתו של אשר נכתב: "'החי בשמחה מקיים בזה רצון הבורא' (הבעש"ט). השמחה הייתה דרכך וזוהי צוואת חייך".

bottom of page