top of page

מתכון וזכרון- מפגש פתיחה

ברצוננו לשתף בפרוייקט משמעותי ומרגש בשם "מתכון עם זכרון".

מדובר בפרויקט הנצחה ארצי וייחודי לזכר חללי צה"ל וכוחות הבטחון דרך בישול מתכון של מאכל האהוב על החלל

והיכרות עם הסיפור שמאחוריו.

במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים, קטעי וידאו ומשוחחים על הקרוב שנפל.

ברוריה, אמה של חני הרכזת הפדגוגית שלנו, הגיעה לבית ספרנו לשתף ולספר על בנה, אח של חני מישר אבירם לוי ז"ל, שנספה באסון הכרמל כצוער של השב"ס.


ברוריה הגיעה למחרת שוב להכנת ארוחה עם התלמידים במסגרת הפרויקט יחד עם מחנכת הכיתה סתוונית, ודרך הטעמים והזיכרונות נוצר חיבור אמיתי ומרגש, ונרקמת הנצחה קצת שונה, שעוברת דרך החיך והבטן בטעמים ובריחות, וישר ללב עם הזיכרונות...

חוויה מיוחדת שהתלמידים לא ישכחו.bottom of page