משחק ספורטיבי מורים נגד תלמידים

בבית הספר התקיים השבוע משחק ספורטיבי בית המורים לתלמידים לפי השכבות השונות ולפי מתווה אורחות החיים של משרד החינוך. התלמידים והמורים התמודדו במשחק כדור רשת. התלמידים והצוות הראו רוח ספורטיבית וביצועים מרשימים.