top of page

משחקי חשיבה מאתגרים

פתחנו את היום במשחקי חשיבה באולם ביה"ס, התלמידים התחלקו לקבוצות על פי בחירתם והחלו לשחק יחד משחקי חשיבה שונים. יש לציין כי החלוקה לקבוצות לא התבצעה ע"י המורה אלא ע"י התלמידים וזו התפתחות חשובה שלא הייתה בעבר, בסיום המשחקים חזרו למקומם מסודרים ומאורגנים.​


כשהגיע זמנם של תלמידי שכבה הביינים הם אתגרו את עצמם ולא ויתרו ובחרו במשחקים מאתגרים.


שבת שלום לכולם

צוות בית אקשטיין אופקים
bottom of page