top of page

מרכז למידה של ימי שישי- נושא: שונות.1️⃣פעילות ראשונה :

✔️בפעילות פתיחה התלמידים נדרשו לצייר פרח ולאחר מכן לצייר "חבר" כלשהו שהם חושבים ולצבוע.


✔️הדיון נעשה בהקשר ליצירה ויצירת אנלוגיה בינה לבין בני אדם.


✔️ שאלות לדוגמה שנשאלו:

1. מה ניתן לומר על הפרחים שצויירו (כל פרח שונה ובכך להקביל לבני אדם).

2. למה כל אחד צייר פרח אחר?

3. בהקשר ל"חבר" שצוייר- מה כל אחד צייר ולמה?

4. מה הקרבה שבין החברים בציורים?


✔️מתוך השאלות ותשובותיהן, התלמידים נדרשו לומר מהו לדעתם הנושא של השיעור.


✔️בחלק השני, נרשמה כותרת על בריסטול וכל תלמיד נתן רעיון לכיצד ניתן להתייחס לשונה כדי שירגיש שווה?


2️⃣ פעילות שנייה :


✔️נערכה פעילות בנושא קבלת אנשים עם מוגבלות: תחילה נערך שיח בנושא מהי מוגבלות? אלו סוגי מוגבלות אתם מכירים? ולאחר מכן משחק שלתלמיד אחד העיניים מכוסות ועל התלמיד השני להוביל אותו על מקלות עץ לעבר היעד.​


✔️בנוסף לכל זוג תלמידים קשרנו רגל לרגל ועליהם היה ללכת יחד לעבר השער בחצר.​


✔️לאחר פעילויות אלו ערכנו דיון על הקושי במוגבלות ומה התפקיד שלנו עבור האנשים בעלי המוגבלות.​


✔️התלמידים לקחו חלק פעיל וחשו את המורכבות.


❣️תודה לכל התלמידים שהשתתפו בפעילות ❣️


תודה למורים הנפלאים שלנו- מאיה קדוש ואוריאל בן ברוך על החוויה הלימודית לסיום שבוע נפלא!

🏆🏆🏆🏆


שבת שלוםbottom of page