top of page

מרכז למידה של ימי שישי בנושא השפה העבריתכחלק מתכנית מרכז למידה הפועלת בביה"ס בימי שישי עסקנו בנושא השפה העברית. למדנו על ההבדל בין השפה הכתובה לשפה הדבורה, על עקשנותו של אליעזר בן יהודה לדבר בעברית שלבסוף השתלמה כי כולנו מדברים בשפה זו.

בהמשך שילבנו בין שכבות הגיל השונות ושיחקנו יחד משחקי רצפה שסודרו ע"י תלמיד מהשכבה הצעירה. במהלך המשחק נערך שיתוף פעולה, עבודת צוות ומציאת המקום שלי בחברה לבסוף סיכמנו במעגל את החוויות שלנו מיום זה.


bottom of page