top of page

מרכז הלמידה של ימי שישי: הנושא שנלמד היום- חנוכה-אור!

קבוצה א' הלומדים בחטיבת ביניים הכינו מגזרות נייר לחנוכה עם שני סמלי החג: סביבון ונר. למדו את עיקרון הטכניקה, למדו מושג נוסף בשם סימטריה. הטכניקה נקראת גם סימטריה של אור-חושך.


קבוצה ב' הלומדים בחטיבת ביניים.

נעשה דיון קצר מהם צבעים חמים ומהם צבעים קרים. יצירה: ציור נר על נייר, שרטוט משבצות על כל הדף כולל על הנר. צביעת הרקע בצבעים קרים וצביעת הנר בצבעים חמים.


שבת שלום לכולם!!! בית אקשטיין אופקים
bottom of page