top of page

מפגש נוסף עם השוטר הקהילתי

מפגש עם שוטר קהילתי לשכבת הביניים שלנו


יחד הם שוחחו על-


✔️זהירות בדרכים

✔️מעבר חציה

✔️חגורות בטיחות

אופניים חשמליים

✔️שימוש בטלפון בנהיגה


תודה לשוטר , יוסף זריהן 💙


bottom of page