top of page

מעורבות חברתית

מיזם התנדבות לרגל יום ההוקרה לפצועי צה"ל ופצועי פעולות האיבה כחלק מתוכנית מעורבות חברתית כיתתית של תלמידיהם של אפרת ויעל. התלמידים הכינו עוגיות , ארזו אותן ואספו פתקי תודה והערכה מכל תלמידי בית הספר עבור הפצועים.


יחד עם רפי מארגון נכי צה"ל חולקו העוגיות ומכתבי התודה לנכי צה"ל והלומי הקרב שמתגוררים באופקים.


bottom of page