top of page

מיזם קינוח לכבוד שבת

תחילתו של מיזם - "קינוח לכבוד שבת"

פעם בחודש מתקיימת באופקים סעודת שבת למשפחות רווחה ואנשים בודדים. הסעודה כולה נעריכת ע'י הקהילה, (מבשלים,מסדרים ונמצאים יחד עם המשפחות שמגיעות)

הכיתה של מוריה ומירב מצטרפת למיזם ולקראת כל סעודה אנחנו מכינים קינוח שישלח למשפחות,

בסוף השנה נוציא חוברת עם כלל המתכונים שהכנו השנה😀


bottom of page