top of page

מיזם חלוקת חלות

סיפור לבוקר של שישי-

אתמול תלמידי הכיתה של איתיאל וחנה

תעדו את המיזם של הכנת חלות וחלוקה לבתי קשישים שהם עושים מתחילת שנה


ריח החלות התפזר ברחבי בית הספר ולאחר אפייתן יצאו התלמידים עם הצוות הכיתתי לחלק בבתי הקשישים


ישר כוח לורד ציפורה המוכשרת שהפעילה את סדנת האפייה עם התלמידים! האפייה איתך היא חוויה נהדרת


לצוות הכיתה חנה ואיתיאל שמלווים את המיזם ההתנדבותי בכיתתם! אתם נהדרים!!


לתלמידים המתנדבים ולתלמיד נ׳ היקר שצילם ותיעד את התמונות שאתם רואים!! נ׳ תלמיד מגמת תקשורת וצילום 5 יחידות!! ישר כוח


שבת שלום לכולם

bottom of page