top of page

מיזם חונכות

מיזם חונכות

כיתות בוגרות חונכות כיתות צעירות במסגרת פרויקט חונכות כיתתית

תודה לצוותי הכיתות של:

יוסי- נריה, נופית- אבישג, אפרת-הילה, איתיאל- ציון


bottom of page