top of page

מיזם התנדבותי ערכי של תלמידי בית הספר


הכיתות של נופית והדר הכינו ערכות מובייל לילדי השכבה הצעירה, לקשישי העיר ולגני חינוך מיוחד


תודה לצוותים הנהדרים שלנו

נופית ועליזה

הדר וזהבהbottom of page