top of page

מיזם גלישה בטוחה ברשת

מיזם גלישה בטוחה ברשת - הכיתה של הדר וזהבה

התלמידים שקדו על הכנת מיזם כיתתי בנושא גלישה בטוחה ברשת. במסגרת המיזם בנו מערך שיעור המורכב ממגוון פעילויות אותן יצרו לאחר שהעמיקו בתחום: הכינו משחקים - משחק מקוון (Khaoot) ומשחק חברתי "אמת או חובה", צילמו וערכו סרטון שבו ראיינו צוות ותלמידים בנושא וחשבו על נקודות רלוונטיות לקיום דיון בכיתה.


את השיעור הם מעבירים בכיתות השכבה הבוגרת לשם העלאת המודעות בנושא.
bottom of page