top of page

חיבור עולמות- של״ח וצילום סטילס

ביום ראשון בתאריך 13.02.2022 יצאנו בשילוב זרועות של של"ח ומגמת תקשורת וצילום סטילס לגן הלאומי באשקלון עם הכיתות של רבקה ומעיין, איתיאל וחנה ומדלן ושירן.


של״ח-

התחלנו בסיור בשער הכנעני ולמדנו על הרובד הפיזי וההיסטוריה של גן לאומי זה.

המשכנו לתצפית מהמצוק על חוף הים לקחנו אוויר לנשימה וקיבלנו על עצמנו החלטות למחצית ב' של שנת הלימודים הנוכחית.


הלכנו על שביל המצוק נהננו מנוף הים ומהרובד הביוטי (צמחים) וסיכמנו את הלמידה בהרכבת פאזלים עם תמונות של ממצאים ארכיאולוגיים.

בשלב זה התחלקנו לשתי קבוצות.


צילום סטילס-

תלמידי מגמת צילום סטילס מתכוננים להשתתף בתחרות אדם וים לשנת תשפ״ב ויצאו ליום צילום בחוף הים בגן הלאומי באשקלון.


הכיתה של רבקה ירדה לחוף הים לצילום סטילס לקראת התחרות והכיתות של מדלן ואיתיאל החלו בהכנת ארוחת צהריים עם שקשוקה ופיתות. הדלקנו אש, הנחנו את הסירים של השקשוקה על הגז והתלמידים שברו ביצים ועזרו בתהליך העבודה.


לאחר שעה חלה תחלופה בין הכיתה של רבקה לכיתה של איתיאל כך שכל כיתה קבלה שעת צילום בחוף הים מזוויות שונות שבחרו התלמידים


לאחר הצילום חזרו התלמידים לארוחת שטח מהנה. התלמידים נהנו מארוחה טובה ולבסוף ניקו אחריהם.


התמונות שצולמו לתחרות יפורסמו בהמשך

שבוע טוב לכולם


שיהיה לתלמידי צילום בהצלחה בתחרות!!!bottom of page