top of page

מורים Vs תלמידים

לכבוד יום חלוקת התעודות התקיים משחק מחניים שבו השתתפו התלמידים אל מול הצוות החינוכי


השמש יתרה לכבודנו לזמן נהדר לגיבוש בית ספרי


התמונות מראות לכם את הכיף האדיר שהתרחש אצלנו היום!
bottom of page