top of page

מונדיאל 2022

כחלק מפעילותה של מועצת התלמידים באחת מן הישיבות הציע נציג המועצה להקרין משחק מונדיאל לשכבות הביניים והבוגרת. החלטה זו התקבלה ויצאה לפעילות.

חילקנו לתפקידים קישוט האולם, ארגון ציוד לפני המשחק, חלוקת שקית טופינים

במהלך המשחק התלמידים נהנו מהאווירה, מהביחד וקצת שבירת שגרה ובחירה זו אשר באה מן התלמידים הייתה מוצלחת.

תלמידי ביה"ס אשר השתתפו בצפייה פרגנו לתלמיד הודו לו על כך.

התלמיד שהציע את הרעיון מסכם בדבריו-

שמחתי שהצעתי את הרעיון הזה למרות שהיה קשה בתפעול כל התהליך אך שמחתי שכולם נהנו מהחוויה. וואלה אחלה יום נהנתי


bottom of page