top of page

מדעים- תערוכת מיצגים

השבוע סיכמנו את פרק המכונות הפשוטות (שיפוע, מנוף וגלגל) בתחום המדעים.

תלמידי שכבות צעירה וביניים הציגו משחקים שהם תכננו ובנו, בהמון יצירתיות, השקעה אכזבות והצלחות.

התוצרים מציגים מסלול לגולה המשלב אנרגיית גובה, אנרגיה תנועה ואנרגיה קפיצית.

תענוג לראות את ההישגים ואת ההתלהבות על פני התלמידים כשראו את פרי עמלם מוצג ואת הרעיונות המדהימים של חבריהם


תודה גדולה למורה למדעים שלנו -אסף יוגב

על שיעורים נהדרים, משמעותיים ומקדמי חשיבה ולמידה.


לפנחכם סרטון המסכם את תערוכת המיצגים שהתלמישנם הציגו בפני כלל תלמידי בית הספר אשר צפו בתוצרי הלמידה


bottom of page