top of page

לומדים מנהיגות במרכז הלמידה שלנו

לפניכם מוצג מרכז למידה של ימי שישי בבית הספר שלנו-


כחלק מתכנית מרכז למידה הפועלת בביה"ס התחלנו את הנושא השנתי *מנהיגות* ובכל שבוע נעסוק במנהיג אחר תוך פעילויות שונות.

בדגש על מנהיגים מהתנ"ך, התלמידים השתתפו בפעילות מהנה בה "זכו" באישים מספר הספרים, לאחר מכן לקחו חלק ביצירה אומנותית שבה ציירו דיוקן של אבותינו לפי פרשנות אישית וכן, ציירו פסוקים נבחרים מתקופת התנ"ך.

בתחילת הפעילות ביררנו את המילה מנהיג.

מהם תכונותיו? מה פירוש המילה וכו'

לאחר מכן עברנו לפעילות שבה נדרשו התלמידים יחד להרים קוביות מעץ ולהרוויח שמות של מנהיגים מהתנ"ך ולאחר מכן שוחחנו על עברם, תכונותיהם ויכולת המנהיגות שלהם

בפעילות האמנות נדרשו התלמידים לערוך יצירה לפי פסוק מהכתובים.

bottom of page