top of page

כיתה בוגרת חונכת כיתת ביניים


תלמידי הכיתה של יוסי וסימונה חונכים את התלמידים של הכיתה נריה ואדנו

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

איזה כיף לראות תלמידים בוגרים יושבים ומשוחחים, משחקים ומבלים שעה של חונכות מהנה.

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

ישר כוח לתלמידים ולצוותי הכיתות!!!


bottom of page