top of page

כיצד לומדים אנגלית אצלנו???

כיצד לומדים אנגלית אצלנו???


לימוד אנגלית דרך משחקים היא דרך מעולה לביסוס וחיזוק החומר, בתמונות ניתן לראות את הילדים מתרגלים אותיות ואוצר מילים.


המורה קמי בן זוהר, מלמדת שיעורי אנגלית חווייתיים בשכבה הצעירה שלנו

אתם מוזמנים לטעימה מהשיעור הנהדר שלה..


בפעם הבאה נכנס לשיעור אנגלית של מורה נוספת לאנגלית- רבקה שלנו, הפתעות בדרך…


bottom of page