top of page

יש לנו מצטיינת !

שמחים לשתף כי הערב השתתפנו במפגש עוצמתי, מכבד וראוי.

טקס הוקרה לעובדי הוראה בחינוך המיוחד, טלי וקנין שלנו אשר נבחרה מתוך 158 אנשי צוות במחוז, עלתה הערב לבמה ובמעמד מר רם זהבי, דבי גוזל מפקחת ביה״ס, נורית אלעזרי המפקחת הכוללת, מנהלי מחלקות החינוך המיוחד בישובי מחוז דרום, בני משפחה ועוד רבים ונכבדים, קיבלה את הפרס בו זכתה יחד עם ועוד 10 עובדי הוראה בלבד אשר זכו להיות מצטייני המחוז.

יש בהחלט במה ובמי להתגאות, מורה

לתפארת החינוך המיוחד

כן ירבו כמותך


bottom of page