top of page

יצאנו לצלם את הגשם של אלפיס

במיתולוגיה היוונית אלפיס היא רוח התקווה.

אומנם בדרום לא זכינו לשלג אך הגשם שירד הוציא את תלמידי מגמת צילום לצלם את הסביבה שלנו שהיא רוויה מים.


צילמנו תוך כדי הגשם כשטיפות יורדות מעלינו וזכינו בסוף יום לקצת קרני שמש בדרום


אתם מוזמנים להתבונן בצילומים הנהדרים של התלמידים שהגיעו ליום צילום ולא היססו לצאת גם כשגשום בחוץ


גאה בכם

טלי ואקנין


פרגנו לתלמידי צילום המוכשרים!! הכיתות של רבקה ומעיין ואתיאל וחנה!!!!

שבת שלום


bottom of page