top of page

יפן, אנחנו באים לבקר!

כחלק מלמידה על מדינות תלמיד הכין מצגת באתר canva על יפן ועל הסושי והעביר אותה בפני הכיתה. לאחר מכן, התלמידים למדו איך מכינים סושי, התנסו ואכלו.

תודה לכיתה של שיראל ושרה! אתם אלופות!bottom of page