top of page

מרכז למידה- פעילות בנושא סמים ואלכוהול

יום שישי מרכז למידה לשכבת ביניים- פעילות בנושא סמים ואלכוהול


מהלך השיעור:

1. דיון בנושא סמים ואלכוהול בעזרת מצגות.

2. יצירה: עיצוב כרזה נגד סמים ואלכוהול.


תודה גדולה למיה קדוש על פעילות נפלאה!!!


שבת שלום


bottom of page