top of page

יום שישי- מרכז למידה: זהירות בדרכים

אז מה היה לנו ביום שישי?


כחלק מתכנית מרכז הלמידה הפועלת בביה"ס הוחלט על נושא זה"ב ומוגבלות והעשרת ידע בראשי התיבות מתוך המילה זה"ב.


בהקשר השפתי היכרנו את המושג "ראשי תיבות" למדנו דרך משחק ר"ת נפוצים, תרגלנו כתיבה בנושא ולסיום שיחקנו משחק ראשי תיבות עם שמות התלמידים.


שיעור בזהירות בדרכים בשילוב אנשים עם מוגבלות: ראשית,שיח מסכם בנושא התנהגות בכביש כנהג וכהולך רגל, אמירה שנושא השיעור הוא כפי שנכתב, סרטון הממחיש אישה בעלת מוגבלות המציירת עם הפה. הפעילות, העתקת תמרורים וצביעתם עם היד שאינה דומיננטית.


התחלנו בהכנת שלטי תמרורים ע"י תלמידה מהשכבה הבוגרת שלטי ראשי תיבות ופירושם והכנת הציוד לפעילות אומנות.


בפעילות דובר על כללים להתנהגות נכונה בכביש.

היצירה: לעצב תמרור הקשור לחיי החברה בבית-הספר באמצעות דף עם שאלות מנחות.


בפעילות זה"ב ומוגבלות הוכן מסלול ע"י תלמיד מהשכבה הצעירה שדאג לציוד הנדרש, לתכנון הכביש ולהעברת הפעילות לתלמידי השכבה.


יוזמה מבורכת של התלמיד שבה הובאה לידי ביטוי אסרטביות, הכלת התלמידים, שיח מכבד ויכולות נפלאות הטמונות בו.


התלמידים אשר לקחו חלק פעילות ידעו לפרגן ולחזק את התלמיד על העברת הפעילות.


תודה למורים הנפלאים שלנו!!

אוריאל בן ברוך, ציון אייזנבוך ומאיה קדוש על עוד יום שישי של למידה וחוויה לתלמידים שלנו באופן יצירתי במיוחד💙bottom of page