top of page

יום שישי- מרכז למידה בנושא: חומרים מסוכנים בבית


כחלק ממרכז למידה הפועל בימי שישי בבית ספרנו נערכה פעילות לשכבה הצעירה בנושא חומרים מסוכנים הנמצאים בבית.


ערכנו שאלות בנושא מהם הסכנות, שימוש נכון ולבסוף שיחקנו משחק הזיכרון בהתאמה בין מילה לתמונה ואיקס עיגול עם שאלות העוסקות בנושא.


תודה לאוריאל בן ברוך על פעילות נפלאה ומחכימה


שבת שלום


bottom of page